Merakla beklenen Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı! Merakla beklenen Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı!

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada  Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz fiyatları açıklandı. ADGYO.HE hissesi 15 Eylül'de 22,66 TL fiyattan satışa sunulacak.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama

"Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname çerçevesinde, Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz edilecek toplam 73.700.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 22,66 TL fiyattan 14-15/09/2023 tarihlerinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla, ADGYO.HE (ikincil piyasada işlem kodu ADGYO.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.

ADGYO.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.670.042.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.

Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır."