Sağlıklı ve normal bir görüşe sahip kişilerde, göze dışarıdan gelen ışınlar eşit biçimde dağıtılarak retina yüzeyinde net bir görüntü oluşturur. Hipermetrop kişilerde ise çeşitli nedenlere bağlı olarak bu ışınlar retina yüzeyinde değil, retina arkasında odaklanır. Işınların retina arkasında odaklanmasının nedeni  göz küresinin normalden daha küçük olması veya kornea , lens yüzeyinin ışığı yeterli kırma gücünde olmayışıdır. Yetişkinlerde olduğu kadar bebek ve çocuklarda da görülen hipermetropi, tedavisi mümkün olan bir göz kusurudur.

O yaştan sonra her iki erkekten biri risk altında O yaştan sonra her iki erkekten biri risk altında

BELİRTİLERİ NEDİR?

Hipermetropun en temel belirtisi sabit bir noktaya bakıldığında görüntünün bulanıklaşmasıdır. Bu kişilerde öncelikle yaştan bağımsız olarak yakın görme sorunu görülebilir. Hipermetropi artınca uzak mesafede de uyum yetersiz kalır. Bu nedenle, hipermetrop çoğunlukla bir diğer görme problemi olan presbiyopi ile karıştırılır. Prespiopi  lensin yaşa bağlı olarak elastikiyetini ve  uyum gücünü kaybetmesi nedeniyle yakını görememesidir. Hipermetropi ise  göz aksının kısa olması veya kornea lensin kurvatürünün yetersiz olması nedeni ile ışığın retina üzerine odaklanamamasıdır. Emetrop (derece almayan), hipermetrop veya miyop hangi göz bozukluğu olursa olsun, 40 yaştan sonra çoğu kişi , yakınla alakalı problemlerde artış yaşar. Ancak hipermetroplarda doğal olarak bu daha fazla olur. Miyoplar ise gözlüksüz olarak yakını belli bir süre görebileceği için şikayetleri daha az olabilir. Hipermetropinin en yaygın belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:
Nesnelere odaklanmada zorluk
Kitap okuma ya da bilgisayarda çalışma sırasında gözde yanma
Dikkatin kolay dağılması
Gözleri kısarak görmeye çalışma
Gözde veya başta tekrar eden ağrı
Işığa karşı duyarlılık
Çocuklarda  gözlerde içe kayma

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

En yaygın hipermetropi tedavisi gözlük kullanımıdır. Hipermetrop kişilere reçeteyle verilen gözlüklerde, gözün kırma gücünü artıran dışbükey mercekler kullanılır. Gözlük camları, ışınların retinanın ön yüzeyinde kırılmasını sağlayarak görüş bozukluklarını ortadan kaldırır.
Kontakt lensler de hipermetropi tedavisinde kullanılan seçenekler arasında yer alır.
40 yaş üstünde  prespiyopi başladığında ,hem uzak , hem yakını gösteren progresif multifokal gözlük camları ve kontakt lensler de mevcuttur.
Tedavi yöntemleri arasında en kalıcı çözüm ise cerrahi müdahaledir. Cerrahi müdahale tüm dünyada yaygın olarak kullanılan laser veya göz içi lenslerle  yapılır. Refraktif cerrahi yöntemiyle kornea veya gözün ön yüzeyi yeniden şekillendirerek görüşün düzeltilmesi amaçlanır. Hipermetrop tedavisinde kullanılan laser yöntemi, birkaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir.
LASIK tekniği  başvurulan laser yöntemlerinden biridir. Bu teknikte, korneanın üst yüzeyinden ince bir tabaka kaldırılarak alt yatağa excimer laser uygulaması yapılır. Ağrısız bir işlem olan bu yöntemle, göz kırılma kusurlarının düzeltilmesi amaçlanır.
Kişilerin kornea yapısının ince olduğu durumlarda, kornea üst yüzeyi kaldırılmadan sadece epitel flebi kaldırarak  laser işlemi uygulanır. Bu tekniğe ise LASEK yöntemi adı verilir.  Bir diğer teknik de epitel sıyrılarak PRK  (excimer laser) yapılmasıdır.
Günümüzde epitel tabakasını sıyırmadan da ileri teknolojik excimer laser sistemleri ile bu tip gözlere tedavi yapılabilir.
Hipermetrop kişiler bu tedavi yöntemlerinin hiçbirine uygun değilse, göz içindeki merceğin değiştirilmesi  (trifokal göz içi merceği) ya da göze ikinci bir merceğin takılması (Fakik göz iç kontakt lens ) ile düzeltme yapılır.